မိုးညိဳသား ရဲ႕ ဘေလာ့ေလးကို လာေရာက္ၾကတဲ့ မိတ္ေဆြမ်ားအားလံုးကို ၾကိဳဆိုလွ်က္ပါ ေနာက္လည္း လာလည္ၾကပါေနာ္ အားေပးပါ ေ၀ဖန္ပါ အၾကံျပဳပါ

Wednesday, June 26, 2013

Windows 7 ႏွင့္ တဲြသုံးသင့္ေသာ Antivirus 10 မ်ဳိး

Windows 7 ႏွင့္ တဲြသုံးသင့္ေသာ Antivirus 10 မ်ဳိးList of Anti-Virus Software Compatible with Windows 7

Windows 7 တြင္ လုံၿခံဳေရးဆုိင္ရာ feature အသစ္ေတြ ပါ၀င္လာေပမယ့္ Antivirus ပ႐ုိဂရမ္မ်ားကုိေတာ့ တဲြဖက္ အသုံးျပဳဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ Antivirus ပ႐ုိဂရမ္ (၁၀)ခုကေတာ့ Windows 7 နဲ႔ တဲြဖက္အသုံးျပဳ သင့္တဲ့ Antivirus ပ႐ုိဂရမ္မ်ား ျဖစ္ပါတယ္..။

AVG Anti-Virus Free Edition
AVG 9.0 ကုိ အခမဲ့ဗားရွင္း AVG Anti-virus Free ျဖင့္ ရရွိႏုိင္သလုိ AVG Anti-virus, AVG Internet Security, AVG Internet Security Business Edition စတဲ့ ပုံမွန္ႏွစ္စဥ္ေၾကး (Subscription Edition) ျဖင့္လည္း ရရွိႏုိင္ပါတယ္။ Free Edition မွာ Anti-virus နဲ႔ Anti-Spyware ေတြကို အသုံးျပဳႏုိင္ေပမယ့္ အလုိအေလ်ာက္ update ျပဳလုပ္ေပးႏုိင္မယ့္ စနစ္ေတာ့ ပါ၀င္လာျခင္း မရွိပါဘူး။ Update ျပဳလုပ္လုိတဲ့အခါမွာေတာ့ manual ျဖင့္ ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါတယ္။ Subscription Edition မွာေတာ့ Free Edition မွာ ပါ၀င္တဲ့ feature မ်ားကို အသုံးျပဳႏုိင္သလုိ Phishing နဲ႔ Anti-rookit ကာကြယ္မႈစတဲ့ feature ေတြကုိ အသုံးျပဳႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ AVG package ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး Mysticgeek's review of AVG Free တြင္လည္း
အေသးစိတ္ၾကည့္႐ႈႏုိင္ပါတယ္။

######################################################


Avast Anti-Virus Home

လက္ရွိ Avast version ကေတာ့ 4.8 ျဖစ္ၿပီး Version 5.0 ကုိေတာ့ မၾကာခင္ အသုံးျပဳႏုိင္ေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခမဲ့အသုံးျပဳႏုိင္တဲ့ Home Edition နဲ႔ ႏွစ္စဥ္ေၾကး ေပးသြင္းကာ အသုံးျပဳႏုိင္တဲ့ Professional Edition ဆုိၿပီး ရရွိႏုိင္ပါတယ္။ Home Edition မွာ Anti-virus, Anti-Spyware, Anti-rookit, Automatic update စတာေတြကုိ အသုံးျပဳႏုိင္ၿပီး Professional Edition မွာေတာ့ Free Edition မွာပါ၀င္တဲ့ feature အျပင္၊ အျခား feature ေျမာက္ျမားစြာျဖင့္ အသုံးျပဳႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Revies of Atast ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္လည္း ၀င္ေရာက္ေလ့လာႏုိင္ပါတယ္။
***************************************************************

McAFee

McAFee 2010 ကို Virus Scan Plus, Internet Security, Total Protection စသည့္ Home Edition သုံးမ်ဳိးျဖင့္ ရရွိႏုိင္ၿပီး Edition တစ္ခုစီတြင္ Anti-Virus, Anti-Spyware, Anti-Phishing နဲ႔ Firewall Protection စတဲ့ feature ေတြ ပါ၀င္ပါတယ္။ အေသးစိတ္ အေၾကာင္းအရာကုိေတာ့ McAFee မွာ ၀င္ေရာက္ ၾကည့္႐ႈ႕ႏုိင္ပါတယ္။

################################################
Norton Anti-Virus 2010

Norton 2010 ကို Internet Security, Anti-virus စသည့္ version ႏွစ္မ်ဳိးျဖင့္ ရရွိႏုိင္ပါတယ္။ ၎ version ႏွစ္မ်ဳိးစလုံးတြင္ Virus, Spyware, Trojan horse, Worm, Rookit တုိ႔ ၀င္ေရာက္ျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးႏုိင္မယ့္ အခ်က္ေတြ ပါ၀င္ပါတယ္။ Internet Security version မွာ ေတာ့ Firewall အတြက္ နည္းလမ္းႏွစ္မ်ဳိး ပါ၀င္ၿပီး အျခားလုံၿခံဳေရး feature မ်ားလည္း ပါ၀င္လာပါတယ္။ Norton website သုိ႔ သြားေရာက္ၿပီး အေသးစိတ္ၾကည့္႐ႈ႕ႏုိင္ပါတယ္။ 
###############################################

Kaspersky
Kaspersky ရဲ႕ Antivirus 2010 နဲ႔ Internet Security 2010 တို႔ကို download ျပဳလုပ္ ကာ ရက္ ၃၀ စမ္းသပ္သံုးစြဲႏိုင္ပါ တယ္။ ၎င္းဗားရွင္းႏွစ္ခုစလံုးတြင္ virus, spyware, Trojan, worm, bot စသည္တို႔၀င္ေရာက္ျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးႏိုင္တဲ့အခ်က္ေတြပါ ၀င္သည့္အျပင္ phishing နဲ႔ identity theft ကာကြယ္မႈစနစ္ေတြ လည္းပါ၀င္လာပါတယ္။ Internet Security ဗားရွင္းမွာေတာ့ applicaton နဲ႔ browser တို႔မွ အခ်က္အလက္မ်ားကို ကာကြယ္ေပးႏိုင္တဲ့ Safe Run လိုအဆင့္ျမင့္ feature ေတြ ပါ၀င္ လာသည့္အျပင္ application ေတြရဲ႕လံုၿခံဳ မႈကိုစစ္ေဆးေပးႏိုင္တဲ့ Security Analyzer စတဲ့ feature ေတြပါ ၀င္လာပါတယ္။
##############################################
Trend
MicroTrend Micro က ထုတ္လုပ္တဲ့ Antivirus + Antispyware, Internet Security, Internet Security Pro တုိ႔ကို အခမဲ့ စမ္းသပ္အသုံးျပဳႏုိင္ပါတယ္။ Version တစ္ခုစီမွာ Anti virus နဲ႔ Anti sypware ကာကြယ္မႈျဖင့္ အသုံးျပဳႏုိင္ၿပီး Internet Secruity Version တြင္ Web ၊ E-mail နဲ႔ Parental ကာကြယ္မႈစနစ္မ်ားကို အသုံးျပဳႏုိင္ပါတယ္။ အေသးစိတ္ကုိေတာ့ Trend Micro Site တြင္ ၀င္ေရာက္ၾကည့္႐ႈႏုိင္ပါတယ္။
###############################################
Panda Security
Panda 2010 မွာေတာ့ Anti-virus Pro, Internet Security, Global Protection စတဲ့ version မ်ားျဖင့္ ရရွိႏုိင္ၿပီး antivirus, anti-spyware, anti-phishing, firewall protection တုိ႔ကုိ အသုံးျပဳႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Internet Security version တြင္ anti-spam, parental control, backup စသည့္ feature မ်ား ထပ္ေပါင္းပါ၀င္ၿပီး Global Protection version မွာေတာ့ backup နဲ႔ PC Tuneup feature မ်ား ပါ၀င္လာပါတယ္။ အေသးစိတ္ကုိေတာ့ Panda Security Site မွာ ၀င္ေရာက္ၾကည့္႐ႈ႕ႏုိင္ပါတယ္။
##############################################
PC Tools
Spyware Doctor ပါ၀င္တဲ့ Antivirus 2010 ဟာ Virus, Spyware, Trojan, Adware, Worm, Keylogger စသည္ မ်ားကို ဖယ္ရွားေပးႏုိင္ပါတယ္။ PC Tools Site ရဲ႕ Site မွာ ၀င္ေရာက္ ေလ့လာ ႏုိင္ပါတယ္။
#############################################
Sunbelt Software
Sunbelt Software ရဲ႕ VIPRE (Virus Intrusion Protection Remendation Engine) ဟာ Windows 7 နဲ႔ တဲြဖက္ အသုံးျပဳႏုိင္တဲ့ Antivirus + Antispyware ပ႐ုိဂရမ္ တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ Windows 7 ရဲ႕ XP Mode ျဖင့္လည္း အသုံးျပဳႏုိင္ၿပီး ယင္းအတြက္ လုိင္စင္ေၾကးထပ္မံေပးသြင္းဖုိ႔ မလုိေတာ့ပါဘူး။ Sunbelt Software Site မွာ ၀င္ေရာက္ ေလ့လာႏုိင္ပါတယ္။
##########################################
Microsoft Security Essentials
Microsoft Security Essentials ဟာ အခမဲ့ download ျပဳလုပ္ကာ အသုံးျပဳႏုိင္တဲ့ Antivirus ပ႐ုိဂရမ္ ျဖစ္ပါတယ္။ Virus, Spyware အျပင္ အျခားအႏ ၱရာယ္ရွိတဲ့ Rookit, Trojan စတဲ့ software ေတြကို ဖယ္ရွားေပးႏုိင္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ သံသယျဖစ္ဖြယ္ဖုိင္မ်ားနဲ႔ ပ႐ုိဂရမ္မ်ား လႈပ္ရွားမႈမ်ားကိုလည္း ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးေပးႏုိင္ၿပီး download ဖုိင္မ်ားနဲ႔ attach file မ်ားကုိလည္း စစ္ေဆးေပးႏုိင္ပါတယ္။ အေသးစိတ္ကုိေတာ့ Microsoft Security Essentials ရဲ႕ site မွာ သြားေရာက္ download ျပဳလုပ္ ႏုိင္ပါတယ္။
 
 
ကဲကဲ လိုခ်င္ရင္ ယူၾကေနာ္ ေိေိ

0 comments:

Post a Comment

ေဝဖန္ပါ အႀကံျပဳပါ လိုအပ္တာရွိရင္ေျပာပါ.. ေက်းဇူးအထူးတင္ပါတယ္ ဗ်ာ။

ck


တင္ထားသမွ်ေခါင္းစဥ္မ်ား သည္မွာရွာ၇န္

႐ုပ္ရွင္ (2) Adobe Flash Player (1) Android Apk (52) Android App Hider (1) Android Battery doctor (1) Android camera (1) Android Facebook Apps (3) Android File Recovery (1) Android Firmware (2) Android Format Factory (1) Android Game (17) Android Keypad (1) Android Live wallpaper (3) Android locker (1) Android Memory Apk (1) Android MM Keyboard (4) Android MM Ringtone (1) Android Recording (1) Android Recovery (1) Android Ringtone Maker (1) Android Root (12) Android Root Checker (1) Android Software (4) ANDROID USB DRIVER (1) Android wallpaper (1) Android WiFi Hotspot (1) Anti Porn (1) Antivirus (12) Apple Events 2013 မွတ္စု (1) Apple ID ဖြင့္နည္း (1) appမ်ား (11) Asus phone root လုပ္နည္း (2) Auto Play (1) Bluestacks Root (1) Bootable Maker (1) Bowser Cleanner (1) Browser မ်ား (2) CCleaner (2) Cd Label Designer (1) Chrome ဆိုင္ရာ (1) Converter (7) Cs6 All Product crack (1) Data Recovery (1) Deep Freeze (1) Designer (4) DFX Audio Enhancer (1) Dictionary (1) Downloader (5) Driver Updater (1) Ebooks (20) Facebook ဆိုင္ရာ (2) Folder Lock (3) Hacking စာအုပ္ (2) Hide Folder (1) i mobile root လုပ္နည္းမ်ား (1) IDM (13) IDM UltraEdit (1) iOS app (10) IOS Game (10) iOS Hack (2) iOS ဆိုင္ရာ (15) IP Hide (4) ISO Creator (1) Jailbreak tools (4) K-Lite Codec Pack (1) Lenovo Root (1) Media players (1) Microsoft Office (2) MiloShare (1) Movie (10) Nero (2) nokia android root လုပ္နည္းမ်ား (1) Partition Manager (1) Pc Cleanner (4) Pc Game (2) pc software မ်ား (16) Photoshop ဆိုင္ရာ (4) Power DVD (1) samsung root လုပ္နည္း (1) Screen Shot (1) sim unlock လုပ္နည္း (1) Skin Pack (1) Slideshow (2) System Optimize (2) Team Viewer (1) Trojan Remover (1) Uninstaller (4) Upload Apk (1) USB Guard (2) Viber for Pc (2) Video Edition (1) VPN (2) Wifi ဆိုင္ရာ (1) Windows 7 Manager (1) windows 7 NVIDIA Edition (1) Windows 7 Regal™ Business Edition 2014 (1) Windows 8.1 (2) Windows Activator (2) Windows Error (1) windows Password Remover (1) Windows XP (1) Windows7 iso (1) Wise Care 365 Pro (1) Xiaomi (1) ကဗ်ာ (17) ဂိမ္းမ်ား (2) နည္းပညာ (115) နည္းပညာ စာအုပ္မ်ား (12) နည္းပညာ( ကိုညီေနမင္းစီက ယူလာတာပါ) (24) နည္းပညာဗဟု႔သု႔တ (4) နည္းပညာသတင္းမ်ား (1) နည္းလမ္းမ်ား (3) ဗဟုသုတ (47) ဘာသာတရား (1) ဘေလာ့ပညာမ်ား (21) ျမန္မာ့ စစ္တုရင္ (1) ျမန္မာစာတန္းထိုးဇာတ္လမ္းမ်ား (6) ျမန္မာသတင္း (5) ရုပ္ရွင္ (1) သတင္း (6) သီခ်င္း (3) သုတ ရသ (5) ဟင္းခ်က္နည္း (25) ဟာသ (1) ေဆာ့ဝဲလ္မ်ား (159) ႏိုင္ငံတကာသတင္း (2)