မိုးညိဳသား ရဲ႕ ဘေလာ့ေလးကို လာေရာက္ၾကတဲ့ မိတ္ေဆြမ်ားအားလံုးကို ၾကိဳဆိုလွ်က္ပါ ေနာက္လည္း လာလည္ၾကပါေနာ္ အားေပးပါ ေ၀ဖန္ပါ အၾကံျပဳပါ

Wednesday, December 10, 2014

Blog မွာ WaterEffect CSS Download Buttons ထဲ့နည္း      ထည့္နည္းေလးကေတာ့
   ===============
►1-  Blogger Singin ၀င္လိုက္ပါ။
►2-  Dashboard  ကိုသြားလိုက္ပါ။
►3-  Template    ကိုကလစ္ပါ..။
►4-  Edit  Html   ကို၀င္ပါ.. Process ကိုကလစ္ျပီးဆက္၀င္လုိက္ပါ။
►5-  Ctrl+F  (သို႕မဟုတ္) F3  အကူညီျဖင့္ ေပးထားတဲ့ ကုဒ္ကို ရွာလိုက္ပါ။


Ctrl + F အကူအညီနဲ႕ ]]></b:skin> ကိုရွာပါ၊ေတြ႕ျပီဆိုရင္

]]></b:skin> ရဲ႕အေပၚမွာ Cursor ခ်ျပီး ေအာက္ပါ Code မ်ားကူးထဲ့ျပီး Save Template
ကိုႏိုပ္ပါ။


.button{
font:15px Calibri, Arial, sans-serif;
text-shadow:1px 1px 0 rgba(255,255,255,0.4);
text-decoration:none !important;
white-space:nowrap;
display:inline-block;
vertical-align:baseline;
position:relative;
cursor:pointer;
padding:10px 20px;
background-repeat:no-repeat;
background-position:bottom left;
background-image:url('https://lh6.googleusercontent.com/-4cWMlF-uqh4/TltCfL8C4DI/AAAAAAAABhE/qNaNueMVpCU/s144/button_bg.png');
background-position:bottom left, top right, 0 0, 0 0;
background-clip:border-box;
-moz-border-radius:8px;
-webkit-border-radius:8px;
border-radius:8px;
-moz-box-shadow:0 0 1px #fff inset;
-webkit-box-shadow:0 0 1px #fff inset;
box-shadow:0 0 1px #fff inset;
-webkit-transition:background-position 1s;
-moz-transition:background-position 1s;
transition:background-position 1s;
}
.button:hover{
background-position:top left;
background-position:top left, bottom right, 0 0, 0 0;
}
.button:active{
bottom:-1px;
}
/* The three buttons sizes */
.button.big { font-size:30px;}
.button.medium { font-size:18px;}
.button.small { font-size:13px;}
/* BlueButton */
.blue.button{
color:#0f4b6d !important;
border:1px solid #84acc3 !important;
background-color: #48b5f2;
background-image: url('https://lh6.googleusercontent.com/-4cWMlF-uqh4/TltCfL8C4DI/AAAAAAAABhE/qNaNueMVpCU/s144/button_bg.png'), url('https://lh6.googleusercontent.com/-4cWMlF-uqh4/TltCfL8C4DI/AAAAAAAABhE/qNaNueMVpCU/s144/button_bg.png'),
-moz-radial-gradient( center bottom, circle,
rgba(89,208,244,1) 0,rgba(89,208,244,0) 100px),
-moz-linear-gradient(#4fbbf7, #3faeeb);
background-image: url('https://lh6.googleusercontent.com/-4cWMlF-uqh4/TltCfL8C4DI/AAAAAAAABhE/qNaNueMVpCU/s144/button_bg.png'), url('https://lh6.googleusercontent.com/-4cWMlF-uqh4/TltCfL8C4DI/AAAAAAAABhE/qNaNueMVpCU/s144/button_bg.png'),
-webkit-gradient( radial, 50% 100%, 0, 50% 100%, 100,
from(rgba(89,208,244,1)), to(rgba(89,208,244,0))),
-webkit-gradient(linear, 0% 0%, 0% 100%, from(#4fbbf7), to(#3faeeb));
}
.blue.button:hover{
background-color:#63c7fe;
background-image: url('https://lh6.googleusercontent.com/-4cWMlF-uqh4/TltCfL8C4DI/AAAAAAAABhE/qNaNueMVpCU/s144/button_bg.png'), url('https://lh6.googleusercontent.com/-4cWMlF-uqh4/TltCfL8C4DI/AAAAAAAABhE/qNaNueMVpCU/s144/button_bg.png'),
-moz-radial-gradient( center bottom, circle,
rgba(109,217,250,1) 0,rgba(109,217,250,0) 100px),
-moz-linear-gradient(#63c7fe, #58bef7);
background-image: url('https://lh6.googleusercontent.com/-4cWMlF-uqh4/TltCfL8C4DI/AAAAAAAABhE/qNaNueMVpCU/s144/button_bg.png'), url('https://lh6.googleusercontent.com/-4cWMlF-uqh4/TltCfL8C4DI/AAAAAAAABhE/qNaNueMVpCU/s144/button_bg.png'),
-webkit-gradient( radial, 50% 100%, 0, 50% 100%, 100,
from(rgba(109,217,250,1)), to(rgba(109,217,250,0))),
-webkit-gradient(linear, 0% 0%, 0% 100%, from(#63c7fe), to(#58bef7));
}
/* Green Button */
.green.button{
color:#345903 !important;
border:1px solid #96a37b !important;
background-color: #79be1e;
background-image:url('https://lh6.googleusercontent.com/-4cWMlF-uqh4/TltCfL8C4DI/AAAAAAAABhE/qNaNueMVpCU/s144/button_bg.png'), url('https://lh6.googleusercontent.com/-4cWMlF-uqh4/TltCfL8C4DI/AAAAAAAABhE/qNaNueMVpCU/s144/button_bg.png'), -moz-radial-gradient(center bottom, circle, rgba(162,211,30,1) 0,rgba(162,211,30,0) 100px),-moz-linear-gradient(#82cc27, #74b317);
background-image:url('https://lh6.googleusercontent.com/-4cWMlF-uqh4/TltCfL8C4DI/AAAAAAAABhE/qNaNueMVpCU/s144/button_bg.png'), url('https://lh6.googleusercontent.com/-4cWMlF-uqh4/TltCfL8C4DI/AAAAAAAABhE/qNaNueMVpCU/s144/button_bg.png'), -webkit-gradient(radial, 50% 100%, 0, 50% 100%, 100, from(rgba(162,211,30,1)), to(rgba(162,211,30,0))),-webkit-gradient(linear, 0% 0%, 0% 100%, from(#82cc27), to(#74b317));
}
.green.button:hover{
background-color:#89d228;
background-image:url('https://lh6.googleusercontent.com/-4cWMlF-uqh4/TltCfL8C4DI/AAAAAAAABhE/qNaNueMVpCU/s144/button_bg.png'), url('https://lh6.googleusercontent.com/-4cWMlF-uqh4/TltCfL8C4DI/AAAAAAAABhE/qNaNueMVpCU/s144/button_bg.png'), -moz-radial-gradient(center bottom, circle, rgba(183,229,45,1) 0,rgba(183,229,45,0) 100px),-moz-linear-gradient(#90de31, #7fc01e);
background-image:url('https://lh6.googleusercontent.com/-4cWMlF-uqh4/TltCfL8C4DI/AAAAAAAABhE/qNaNueMVpCU/s144/button_bg.png'), url('https://lh6.googleusercontent.com/-4cWMlF-uqh4/TltCfL8C4DI/AAAAAAAABhE/qNaNueMVpCU/s144/button_bg.png'), -webkit-gradient(radial, 50% 100%, 0, 50% 100%, 100, from(rgba(183,229,45,1)), to(rgba(183,229,45,0))),-webkit-gradient(linear, 0% 0%, 0% 100%, from(#90de31), to(#7fc01e));
}
/* Orange Button */
.orange.button{
color:#693e0a !important;
border:1px solid #bea280 !important;
background-color: #e38d27;
background-image:url('https://lh6.googleusercontent.com/-4cWMlF-uqh4/TltCfL8C4DI/AAAAAAAABhE/qNaNueMVpCU/s144/button_bg.png'), url('https://lh6.googleusercontent.com/-4cWMlF-uqh4/TltCfL8C4DI/AAAAAAAABhE/qNaNueMVpCU/s144/button_bg.png'), -moz-radial-gradient(center bottom, circle, rgba(232,189,45,1) 0,rgba(232,189,45,0) 100px),-moz-linear-gradient(#f1982f, #d4821f);
background-image:url('https://lh6.googleusercontent.com/-4cWMlF-uqh4/TltCfL8C4DI/AAAAAAAABhE/qNaNueMVpCU/s144/button_bg.png'), url('https://lh6.googleusercontent.com/-4cWMlF-uqh4/TltCfL8C4DI/AAAAAAAABhE/qNaNueMVpCU/s144/button_bg.png'), -webkit-gradient(radial, 50% 100%, 0, 50% 100%, 100, from(rgba(232,189,45,1)), to(rgba(232,189,45,0))),-webkit-gradient(linear, 0% 0%, 0% 100%, from(#f1982f), to(#d4821f));
}
.orange.button:hover{
background-color:#ec9732;
background-image:url('https://lh6.googleusercontent.com/-4cWMlF-uqh4/TltCfL8C4DI/AAAAAAAABhE/qNaNueMVpCU/s144/button_bg.png'), url('https://lh6.googleusercontent.com/-4cWMlF-uqh4/TltCfL8C4DI/AAAAAAAABhE/qNaNueMVpCU/s144/button_bg.png'), -moz-radial-gradient(center bottom, circle, rgba(241,192,52,1) 0,rgba(241,192,52,0) 100px),-moz-linear-gradient(#f9a746, #e18f2b);
background-image:url('https://lh6.googleusercontent.com/-4cWMlF-uqh4/TltCfL8C4DI/AAAAAAAABhE/qNaNueMVpCU/s144/button_bg.png'), url('https://lh6.googleusercontent.com/-4cWMlF-uqh4/TltCfL8C4DI/AAAAAAAABhE/qNaNueMVpCU/s144/button_bg.png'), -webkit-gradient(radial, 50% 100%, 0, 50% 100%, 100, from(rgba(241,192,52,1)), to(rgba(241,192,52,0))),-webkit-gradient(linear, 0% 0%, 0% 100%, from(#f9a746), to(#e18f2b));
}
/* Orange Button */
.gray.button{
color:#525252 !important;
border:1px solid #a5a5a5 !important;
background-color: #a9adb1;
background-image:url('https://lh6.googleusercontent.com/-4cWMlF-uqh4/TltCfL8C4DI/AAAAAAAABhE/qNaNueMVpCU/s144/button_bg.png'), url('https://lh6.googleusercontent.com/-4cWMlF-uqh4/TltCfL8C4DI/AAAAAAAABhE/qNaNueMVpCU/s144/button_bg.png'), -moz-radial-gradient(center bottom, circle, rgba(197,199,202,1) 0,rgba(197,199,202,0) 100px),-moz-linear-gradient(#c5c7ca, #92989c);
background-image:url('https://lh6.googleusercontent.com/-4cWMlF-uqh4/TltCfL8C4DI/AAAAAAAABhE/qNaNueMVpCU/s144/button_bg.png'), url('https://lh6.googleusercontent.com/-4cWMlF-uqh4/TltCfL8C4DI/AAAAAAAABhE/qNaNueMVpCU/s144/button_bg.png'), -webkit-gradient(radial, 50% 100%, 0, 50% 100%, 100, from(rgba(197,199,202,1)), to(rgba(197,199,202,0))),-webkit-gradient(linear, 0% 0%, 0% 100%, from(#c5c7ca), to(#92989c));
}
.gray.button:hover{
background-color:#b6bbc0;
background-image:url('https://lh6.googleusercontent.com/-4cWMlF-uqh4/TltCfL8C4DI/AAAAAAAABhE/qNaNueMVpCU/s144/button_bg.png'), url('https://lh6.googleusercontent.com/-4cWMlF-uqh4/TltCfL8C4DI/AAAAAAAABhE/qNaNueMVpCU/s144/button_bg.png'), -moz-radial-gradient(center bottom, circle, rgba(202,205,208,1) 0,rgba(202,205,208,0) 100px),-moz-linear-gradient(#d1d3d6, #9fa5a9);
background-image:url('https://lh6.googleusercontent.com/-4cWMlF-uqh4/TltCfL8C4DI/AAAAAAAABhE/qNaNueMVpCU/s144/button_bg.png'), url('https://lh6.googleusercontent.com/-4cWMlF-uqh4/TltCfL8C4DI/AAAAAAAABhE/qNaNueMVpCU/s144/button_bg.png'), -webkit-gradient(radial, 50% 100%, 0, 50% 100%, 100, from(rgba(202,205,208,1)), to(rgba(202,205,208,0))),-webkit-gradient(linear, 0% 0%, 0% 100%, from(#d1d3d6), to(#9fa5a9));
}

ေအာက္က Code ေတြကကိုယ္ပိုစ့္တင္တိုင္း Download link ေပးတဲ့ေနရာမွာသံုး
ရမဲ့ Code ေတြပါ။အဲဒီ Code ကို Notepad နဲ႕ Save ထားျပီးေနာက္ပိုင္း post တင္
တုိင္းဆက္လက္အသံုးခ်ႏိုပ္ပါျပီဗ်ာ.....

<a class="button big blue" href="Your Link" target="_blank">Live Demo</a>

<a class="button big orange" href="Your Link" target="_blank">Live Demo</a>

<a class="button big green" href="Your Link" target="_blank">Live Demo</a>

<a class="button big gray" href="Your Link" target="_blank">Live Demo</a>

အနီေရာင္ျပထားတဲ့ Blue,orange စသည္တို႕က Download button ေတြကိုအေရာင္
ေတြပါ

Your Link ေနရာမွာ Download link ထဲ့ေပးပါ

Live Demo ဆိုတဲ့ေနရာမွာ ႏွစ္သက္ရာေရးလို႕ရပါတယ္နမူနာအေနနဲ႕ Download
ရယူရန္ Click ဆိုျပီးထဲ့ျပထားပါတယ္။
                                           REF: Here 

ခုလိုအားေပးတဲ့အတြက္ အထူးေက်းဇဴးတင္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားပါရေစ..ဘေလာ့ခရီးသည္မွ နည္းပညာမ်ားအား မည္သူမဆို လြတ္လပ္စြာ ကူးယူသုံးစြဲနိဳင္ပါတယ္.. ကြ်န္ေတာ္ ပိုင္ဆိုင္ေသာေနရာေလးမ်ားအား ဆက္လက္ လည္ပါတ္လိုပါက ***************************************
ဘေလာ့ခရီးသည္သို႕ { ဒီမွာ } သြားလိုက္ပါ
လယ္တီေျမသားသို႕{ ဒီမွာ } သြားလိုက္ပါ

0 comments:

Post a Comment

ေဝဖန္ပါ အႀကံျပဳပါ လိုအပ္တာရွိရင္ေျပာပါ.. ေက်းဇူးအထူးတင္ပါတယ္ ဗ်ာ။

ck


တင္ထားသမွ်ေခါင္းစဥ္မ်ား သည္မွာရွာ၇န္

႐ုပ္ရွင္ (2) Adobe Flash Player (1) Android Apk (52) Android App Hider (1) Android Battery doctor (1) Android camera (1) Android Facebook Apps (3) Android File Recovery (1) Android Firmware (2) Android Format Factory (1) Android Game (17) Android Keypad (1) Android Live wallpaper (3) Android locker (1) Android Memory Apk (1) Android MM Keyboard (4) Android MM Ringtone (1) Android Recording (1) Android Recovery (1) Android Ringtone Maker (1) Android Root (12) Android Root Checker (1) Android Software (4) ANDROID USB DRIVER (1) Android wallpaper (1) Android WiFi Hotspot (1) Anti Porn (1) Antivirus (12) Apple Events 2013 မွတ္စု (1) Apple ID ဖြင့္နည္း (1) appမ်ား (11) Asus phone root လုပ္နည္း (2) Auto Play (1) Bluestacks Root (1) Bootable Maker (1) Bowser Cleanner (1) Browser မ်ား (2) CCleaner (2) Cd Label Designer (1) Chrome ဆိုင္ရာ (1) Converter (7) Cs6 All Product crack (1) Data Recovery (1) Deep Freeze (1) Designer (4) DFX Audio Enhancer (1) Dictionary (1) Downloader (5) Driver Updater (1) Ebooks (20) Facebook ဆိုင္ရာ (2) Folder Lock (3) Hacking စာအုပ္ (2) Hide Folder (1) i mobile root လုပ္နည္းမ်ား (1) IDM (13) IDM UltraEdit (1) iOS app (10) IOS Game (10) iOS Hack (2) iOS ဆိုင္ရာ (15) IP Hide (4) ISO Creator (1) Jailbreak tools (4) K-Lite Codec Pack (1) Lenovo Root (1) Media players (1) Microsoft Office (2) MiloShare (1) Movie (10) Nero (2) nokia android root လုပ္နည္းမ်ား (1) Partition Manager (1) Pc Cleanner (4) Pc Game (2) pc software မ်ား (16) Photoshop ဆိုင္ရာ (4) Power DVD (1) samsung root လုပ္နည္း (1) Screen Shot (1) sim unlock လုပ္နည္း (1) Skin Pack (1) Slideshow (2) System Optimize (2) Team Viewer (1) Trojan Remover (1) Uninstaller (4) Upload Apk (1) USB Guard (2) Viber for Pc (2) Video Edition (1) VPN (2) Wifi ဆိုင္ရာ (1) Windows 7 Manager (1) windows 7 NVIDIA Edition (1) Windows 7 Regal™ Business Edition 2014 (1) Windows 8.1 (2) Windows Activator (2) Windows Error (1) windows Password Remover (1) Windows XP (1) Windows7 iso (1) Wise Care 365 Pro (1) Xiaomi (1) ကဗ်ာ (17) ဂိမ္းမ်ား (2) နည္းပညာ (115) နည္းပညာ စာအုပ္မ်ား (12) နည္းပညာ( ကိုညီေနမင္းစီက ယူလာတာပါ) (24) နည္းပညာဗဟု႔သု႔တ (4) နည္းပညာသတင္းမ်ား (1) နည္းလမ္းမ်ား (3) ဗဟုသုတ (47) ဘာသာတရား (1) ဘေလာ့ပညာမ်ား (21) ျမန္မာ့ စစ္တုရင္ (1) ျမန္မာစာတန္းထိုးဇာတ္လမ္းမ်ား (6) ျမန္မာသတင္း (5) ရုပ္ရွင္ (1) သတင္း (6) သီခ်င္း (3) သုတ ရသ (5) ဟင္းခ်က္နည္း (25) ဟာသ (1) ေဆာ့ဝဲလ္မ်ား (159) ႏိုင္ငံတကာသတင္း (2)